top of page

Rijen Zuid, 

Voorwaarts Mars!

Woonstichting Leystromen wil na 35 jaar aan de slag met Rijen Zuid. Het kantoor van Leystromen staat naast de buurt, maar Leystromen is het contact met de bewoners de afgelopen jaren een beetje kwijt geraakt. In de buurt moeten ze eerst nog zien dat Leystromen serieus is met de plannen. Er wordt al jaren geroepen dat er iets staat te gebeuren en daar is het nog steeds niet van gekomen…

 

We trekken de buurt in om te kijken hoe de bewoners denken over de Militaire wijk van Rijen. En dan blijkt het niet zo rooskleurig imago van de buurt in Rijen helemaal niet te kloppen. De bewoners wonen hier graag en willen zeker niet vertrekken. Ze komen graag op voor hun buurtje en geven zich massaal op voor het bewonerscomité. Het bewonersadvies wordt met applaus ontvangen en na de zomer van 2019 kan Leystromen met de buurt aan de slag.

Project: Bewonersadvies

Opdrachtgever: Woningcorporatie Leystromen

Periode: voorjaar 2019

bottom of page