top of page

De Kolping verdient het!

De Kolpingbuurt in Nijmegen ligt ingeklemd tussen de randweg en het spoor. Een kleine, besloten wijk, met een stevige geschiedenis.

 

Woningcorporatie Talis wil de buurt verbeteren en daar van het begin af aan de bewoners bij betrekken. Die laatsten hebben er weinig vertrouwen in dat naar hun wensen en behoeften geluisterd gaat worden.

 

We maakten in 2015- 2016 met de buurt een uitgebreid bewonersadvies, op basis waarvan Talis aan de slag gaat met de plannen.

 

Nu, in 2019 is de buurt bijna klaar. Er zijn 127 woningen gerenoveerd, 115 woningen gesloopt, 99 nieuwe huizen gebouwd en zes nieuwe pleinen aangelegd. 

Project: Bewonersadvies Kolping Nijmegen

Opdrachtgever: TALIS

Periode: 2014 - 2015

bottom of page